Scroll
Muscelele Argesului

Managementul ariei protejate Muscelele Argeșului

Proiect co-finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională

Despre proiect


Titlul proiectului: Managementul ariei protejate Muscelele Argeşului
Solicitantul: Agenția Română de Consultanță
Valoarea totală a proiectului: 1.969.678,28 Lei
Durata proiectului: 27 luni

Localizarea proiectului:

Situl Natura 2000 ROSCI0326 Muscele Argeşului este localizat în Regiunea de dezvoltare 3 Sud-Muntenia, pe teritoriul județului Argeş, în raza administrativă a următoarelor comune: Domneşti, Pietroșani, Coșești, Aninoasa, Vlădești, Bălilești, Schitu Goleşti, Poienarii de Muscel, Mihăeşti, Hârtiești, Vulturești, Davidești.


Obiectivul general al proiectului:

Conservarea biodiversităţii în perspectiva dezvoltării durabile a sitului ROSCI0326 Muscelele Argeşului.


Obiectivele specifice:
 • Asigurarea managementului eficient a sitului ROSCI0326 Muscelele Argeşului şi conservarea speciilor si habitatelor de importanță comunitară.
 • Creşterea gradului de conştientizare a comunităţii locale cu privire la conservarea speciilor și habitatelor de importanţă comunitară din ROSCI0326 Muscelele Argeşului.

Activităţile proiectului:

A.1. Inventarierea și cartarea datelor administrative cu caracter general şi a modului de utilizare a terenului în situl ROSCI0326 Muscelele Argeşului; Realizarea hărţii adminsitrative;
A.2. Inventariarea şi cartarea principalilor factori abiotici pentru menţinerea speciilor şi a habitatelor prioritare;
A.3. Evaluarea şi cartarea speciilor si a habitatelor de interes comunitar şi a stării de conservare a habitatelor şi speciilor de interes comunitar şi naţional din sit;
A.4. Elaborarea planului de management (pe baza rezultatelor de la activităţile A.1 - A.3);
A.5. Avizarea Planului de Management;

E.1. Activitatea de informare şi publicitate obligatorie aferentă proiectului;
E.2. Activităţi de informare şi conştientizare a autorităţilor publice locale;
E.3. Activitati de informare și conștientizare a factorilor interesati din sit – dezbateri pe marginea măsurilor de management pentru situl ROSCI0326 Muscelele Argeşului;
E.4. Activităţi de conştientizare a elevilor din zona sitului ROSCI0326 Muscelele Argeşului;
E.5. Realizarea site-ului de internet pentru situl ROSCI0326 Muscelele Argeşului;
E.6. Evaluarea gradului de conştientizare a publicului ţintă;

MP.1. Organizarea şi funcţionarea Unităţii de Implementare a Proiectului (UIP);
MP.2. Audit.


Ultimele noutăţi

07.01.2016 - Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

Agenția Română de Consultanță titular al planului ... MAI MULTE


18.12.2015 - Conferință închidere proiect POS MEDIU

AGENȚIA ROMÂNĂ DE CONSULTANȚĂ a organizat în data de 17.12.2015, în „sala de șe ... MAI MULTE


06.11.2015 - Dezbateri publice în Vulturești și Hârtiești

Joi, 05.11.2015, Agenția Română de Consultanță a organizat &icir ... MAI MULTE


Calendar Ecologic - 2014

 • 2 Februarie - Ziua Mondială a Zonelor Umede, Convenția Ramsar
 • 15 Martie – 15 Aprilie - Luna Pădurii
 • 22 Martie – Ziua Mondială a Apei
 • 23 Martie - Ziua Mondială a Meteorologiei
 • 1 Aprilie - Ziua Păsărilor
 • 17 Aprilie - Ziua Mondială a Sănătății
 • 22 Aprilie - Ziua Pământului
 • 24 Aprilie - Ziua Mondială a Protecției Animalelor de Laborator
 • 10 Mai - Ziua Păsărilor și Arborilor
 • 15 Mai - Ziua Internațională de Acțiune pentru Climă
 • 22 Mai - Ziua Internațională a Biodiversității
 • 24 Mai - Ziua Europeană a Parcurilor
 • 5 Iunie - Ziua Mondială a Mediului
 • 8 Iunie - Ziua Mondială a Oceanelor
 • 17 Iunie - Ziua Mondială pentru Combaterea Deșertificării
 • 21 Iunie - Ziua Soarelui
 • 11 Iulie - Ziua Mondială a Populației
 • 9 August - Ziua Grădinilor Zoologice
 • 16 Septembrie – Ziua Internațională a Stratului de Ozon
 • 18 Septembrie – Ziua Mondială a Geologilor
 • 23 Septembrie - Ziua Mondială a Curățeniei
 • 26 Septembrie - Ziua Mondială a Munților Curați
 • 1 Octombrie - Ziua Mondială a Habitatului
 • 4 Octombrie - Ziua Mondială a Animalelor
 • 8 Octombrie - Ziua Mondială pentru Reducerea Dezastrelor Naturale
 • 16 Octombrie - Ziua Internațională a Alimentației
 • 17 Octombrie - Ziua Internațională pentru Eradicarea Sărăciei
 • 31 Octombrie - Ziua Internațională a Mării Negre
 • 8 Noiembrie - Ziua Internațională a Zonelor Urbane
 • 10 Decembrie - Ziua Drepturilor Omului

Parteneriate

Facultatea de științe din Pitești
Facultatea de științe socio-umane din Pitești

MUSCELELE ARGEȘULUI – WWW.A-R-C.RO © 2018