Scroll
Muscelele Argesului

Managementul ariei protejate Muscelele Argeșului

Proiect co-finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională

Principalele evenimete (festivaluri, târguri, etc.) ce se desfășoară în comunele de pe raza sitului.
Insuficienta cunoaştere a statutului de arie protejată a sitului Natura 2000 Muscelele Argeșului.
Situl Muscelele Argeșului face parte din rețeaua Natura 2000.
Completați formularul 230 prin care puteți direcționa 2% din impozitul pe venit.

Despre ARC

AGENȚIA ROMÂNĂ DE CONSULTANȚĂ prin statutul său, este preocupată de protecția mediului și a naturii, acesta fiind susținut prin acțiunile de educație și conștientizare a societății privind importanța protecției mediului, prin activitățile întreprinse în vederea dezvoltării infrastructurii și a planurilor de management în scopul protejării biodiversității ariilor naturale protejate. În prezent, AGENȚIA ROMÂNĂ DE CONSULTANȚĂ desfășoară mai multe proiecte având ca finalitate elaborarea planurilor de management pentru următoarele situri Natura 2000:

MAI MULTEDespre sit

Muscelele Argeșului a fost declarat sit de importanță comunitară prin Ordinul Ministrului Mediului şi Pădurilor nr. 2387/2011 pentru modificarea Ordinului ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 1964/2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanţă comunitară, ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România.
Conform formularului standard Natura 2000, situl Muscelele Argeșului se află în județul Argeș, în raza administrativă a comunelor Domnești, Pietroșani, Coșești, Aninoasa, Vlădești, Bălilești, Schitu Golești, Poienarii de Muscel, Mihăești, Hârtiești, Vulturești, Davidești, având o suprafață de 10.015 hectare.

MAI MULTEDespre proiect

Titlul proiectului: Managementul ariei protejate Muscelele Argeşului

Solicitantul: Agenția Română de Consultanță

Durata proiectului: 27 luni

Obiectivul general al proiectului:

Obiectivele specifice:

MAI MULTEUltimele noutăţi

07.01.2016 - Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

Agenția Română de Consultanță titular al planului ... MAI MULTE


18.12.2015 - Conferință închidere proiect POS MEDIU

AGENȚIA ROMÂNĂ DE CONSULTANȚĂ a organizat în data de 17.12.2015, în „sala de șe ... MAI MULTE


06.11.2015 - Dezbateri publice în Vulturești și Hârtiești

Joi, 05.11.2015, Agenția Română de Consultanță a organizat &icir ... MAI MULTE


Calendar Ecologic - 2014

 • 2 Februarie - Ziua Mondială a Zonelor Umede, Convenția Ramsar
 • 15 Martie – 15 Aprilie - Luna Pădurii
 • 22 Martie – Ziua Mondială a Apei
 • 23 Martie - Ziua Mondială a Meteorologiei
 • 1 Aprilie - Ziua Păsărilor
 • 17 Aprilie - Ziua Mondială a Sănătății
 • 22 Aprilie - Ziua Pământului
 • 24 Aprilie - Ziua Mondială a Protecției Animalelor de Laborator
 • 10 Mai - Ziua Păsărilor și Arborilor
 • 15 Mai - Ziua Internațională de Acțiune pentru Climă
 • 22 Mai - Ziua Internațională a Biodiversității
 • 24 Mai - Ziua Europeană a Parcurilor
 • 5 Iunie - Ziua Mondială a Mediului
 • 8 Iunie - Ziua Mondială a Oceanelor
 • 17 Iunie - Ziua Mondială pentru Combaterea Deșertificării
 • 21 Iunie - Ziua Soarelui
 • 11 Iulie - Ziua Mondială a Populației
 • 9 August - Ziua Grădinilor Zoologice
 • 16 Septembrie – Ziua Internațională a Stratului de Ozon
 • 18 Septembrie – Ziua Mondială a Geologilor
 • 23 Septembrie - Ziua Mondială a Curățeniei
 • 26 Septembrie - Ziua Mondială a Munților Curați
 • 1 Octombrie - Ziua Mondială a Habitatului
 • 4 Octombrie - Ziua Mondială a Animalelor
 • 8 Octombrie - Ziua Mondială pentru Reducerea Dezastrelor Naturale
 • 16 Octombrie - Ziua Internațională a Alimentației
 • 17 Octombrie - Ziua Internațională pentru Eradicarea Sărăciei
 • 31 Octombrie - Ziua Internațională a Mării Negre
 • 8 Noiembrie - Ziua Internațională a Zonelor Urbane
 • 10 Decembrie - Ziua Drepturilor Omului

Parteneriate

Facultatea de științe din Pitești
Facultatea de științe socio-umane din Pitești

MUSCELELE ARGEȘULUI – WWW.A-R-C.RO © 2018